Dr. sc. Ivana Rašan


Ivana Rašan rođena je 1984.godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studiranja radial je u Hrvatskoj turističkoj zajednici kao suradnik i informator na turističkim sajmovima u Londonu, Moskvi, Berlinu, Göteborg, Ljubljani i Zagrebu. Nakon što je završila studij, počela je raditi kao revizor u BDO Croatia d.o.o. Nakon godine dana iskustva u privatnoj revizorskoj kući pružila joj se prilika, te je prihvatila novi izazov u području Europskih Fondova kao stručni suradnik za osiguranje kvalitete u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Odsjeku za financiranje i ugovaranje EU programa.
Iskustvo stečeno kroz process kontrole projektne dokumentacije i direktna komunikacija s Korisnicima bespovratnih sredstava utjecala je na njezin profesionalni interes u smislu da je željela saznati kako stvari funkcioniraju s druge strane, točnije željela je raditi na strani Korisnika bespovratnih sredstava.
U travnju 2013. počela je raditi na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva kao projektni menadžer na projektu “Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“.
Ivana je profesionalno usmijerena na financijsko upravljanje EU sredstvima, izvještavanje, upravljanje rizicima, računovodstvo i reviziju.