prof. dr. sc. Ignac Lovrek


Ignac Lovrek redoviti je profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), gdje radi na Zavodu za telekomunikacije. Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u Razredu za tehničke znanosti. Prvi je hrvatski znanstvenik izabran u zvanja znanstvenog savjetnika za dva polja u znanstvenom području tehničkih znanosti: polje elektrotehnika i polje računarstvo. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za telekomunikacije (1991-1994), prodekana za znanost (1996-1998) i predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet (2002-2004). Sada je predsjednik Odbora za znanstvene i stručne poslijediplomske studije FER-a, član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU i Odbora za istraživačku e-infrastrukturu Hrvatske Razreda za tehničke znanosti HAZU te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Istraživač je na znanstvenom projektu „Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije“ te tehnologijskog projekta „Platforma za prolazne i slobodno kreirane digitalne sadržaje telekomunikacijskih usluga“.

Istraživački interes Ignaca Lovreka obuhvaća komunikacijske mreže i informacijske usluge, a posebice formalne i obradne modele, programsko inženjerstvo i nove programske tehnologije u telekomunikacijama  te programske agente i višeagentske sustave. Autor je i suautor više od sto radova objavljenih u knjigama, časopisima i zbornicima znanstvenih skupova.

Bio je predsjednik programskog odbora International Conference on Telecommunications ConTEL 1993-1997, predsjednik konferencija ConTEL 2003-2007 i KES 2008, te član programskog odbora na više međunarodnih skupova. Član je uredničkog odbora časopisa International Journal of Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems (IOS Press) i KES International Advisory Group.