Ivana Gače, mag. ing.


Ivana Gače rođena je 26. listopada 1995. godine u Dubrovniku (Hrvatska). Srednjoškolsko obrazovanje završila je 2014. godine u Gimnaziji Dubrovnik. Iste godine upisala je preddiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Prvostupničku diplomu stekla je 2017. godine obranom završnog rada pod nazivom „Model prilagodbe sadržaja weba za primjenu govornih tehnologija“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Car. Svoje obrazovanje nastavila je na diplomskom studijskom programu Računarstva, profila Računalno inženjerstvo. Od 2018. godine radi kao zavodski suradnik na Zavodu za telekomunikacije.