Matea Zovko, mag. log.


Matea Zovko Matea Zovko rođena je 22. travnja 1997. u Đakovu, Hrvatska. Srednjoškolsko obrazovanje završila je 2016. godine u gimnaziji A. G. Matoša u Đakovu, nakon čega upisuje preddiplomski studij Logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju prvostupničku diplomu stekla je 2019. godine kada upisuje i diplomski studij logopedije na istom fakultetu. Diplomirala je 2022. obranivši istraživački diplomski rad „Obilježja podrške, strategije suočavanja i stres u obitelji predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanje Šimleša. Od ožujka 2022. radi na Zavodu za telekomunikacije te je zaposlena na projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND“.