Prof. dr. sc. Zdenko Kovačić


Dr.sc. Zdenko Kovačić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Vodio je uspješno obranjena 3 doktorska rada, 7 magistarskih radova, 156 završnih i diplomskih radova te je 16 studenata pod njegovim mentorstvom nagrađeno od rektora Sveučilišta u Zagrebu. U 1989. godini usavršavao se na Moskovskom energetskom institutu (MEI), 1990-1991. boravio je godinu dana kao gostujući istraživač na Virginia Polytechnic Institute and State University u Blacksburgu, SAD, a u 2004. godini, boravio je mjesec dana kao gostujući istraživač na Slovak University of Technology, Bratislava, Slovačka. Od 1996. godine bio je voditeljem više od 30 uspješno završenih razvojno-istraživačkih projekata financiranih iz domaćih i međunarodnih izvora. Trenutno je voditelj paketa zadataka u FP7 projektu EC-SAFEMOBIL te je voditelj projekta ADORE financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Kao autor i koautor, objavio je 2 znanstvene monografije s međunarodnom recenzijom, 1 sveučilišni udžbenik, 4 poglavlja u knjizi s međunarodnom recenzijom, 9 radova u međunarodnim časopisima, 7 radova u domaćim časopisima te 135 radova u zbornicima međunarodnih i domaćih znanstveno-stručnih skupova. Urednik je znanstvenog zbornika iz područja robotike kao i zbornika radova s međunarodnih znanstvenih skupova. Na prijedlog Fakultetskog vijeća FER-a, za svoj znanstveni, stručni i nastavni rad nagrađen je od Sveučilišta u Zagrebu nagradom “Fran Bošnjaković” za 2013. godinu.

Popis radova sa stranice CROSBI možete pogledati u nastavku.