Djelatnost


Djelatnost laboratorija podijeljena je na tri područja. To su (i) istraživačka i inovacijska djelatnost, (ii) obrazovna djelatnost te (iii) umrežavanje radi zajedničkog nastupa prema Europskoj uniji, domaćem i stranom tržištu.

Istraživačka i inovacijska djelatnost

 • Analiza pristupačnosti i mogućnosti nove informacijske i komunikacijske tehnologije kao pristupačne tehnologije.
 • Istraživanje i primjena novih metoda realizacije pristupačnosti usluga informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Istraživanja u području potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji
 • Analiza podataka korisnika i tehnika zaštite podataka s ciljem očuvanja privatnosti
 • Primjena koncepta platforme kolektivne svjesnosti za održivost i socijalne inovacije
 • Rješavanje problema privatnosti osoba sa složenim komunikacijskim potrebama

Obrazovna djelatnost

 • Razvijanje svijesti o pristupačnosti ICT usluga, e-inkluziji i asistivnim tehnologijama te osposobljavanje kompetentnih inženjera koji će u svojem budućem radu voditi računa o osjetljivom segmentu korisnika informacijske i komunikacijske tehnologije.
 • Razvijanje svijesti o društvenoj odgovornosti.
 • Organiziranje različitih edukacijskih predavanja u području e-inkluzije i pristupačnosti namijenjenih stručnjacima i korisnicima.
 • Povezivanje sa istraživačkim grupama iz ovog područja u zemlji i inozemstvu radi poboljšanja kvalitete obrazovanja na svim komponentama studija.

Umrežavanje

 • Povezivanje s gospodarstvom, istraživačkim grupama, državnim institucijama i agencijama u Hrvatskoj.
 • Regionalno povezivanje sa sličnim dionicima.
 • Povezivanje sa sličnim dionicima u regiji i svijetu.
 • Održavanje aktivne suradnje s organizacijama i civilnim udrugama korisnika asistivnih tehnologija i potpomognute komunikacije.