Misija i vizija


Analiza pristupačnosti i mogućnosti nove informacijske i komunikacijske tehnologije kao pristupačne tehnologije.

Laboratorij će analizirati pristupačnost programskih rješenja i novih generacija pokretnih uređaja s obzirom na pristupačnost i specifične potrebe korisnika s invaliditetom i starije dobi. Poseban fokus je na alternativnim sučeljima upravljanima pokretom, glasom i pogledom, kako bi se omogućila učinkovita interakcija korisnika s poteškoćama vida, motorike i sluha.

Istraživanje i primjena novih metoda realizacije pristupačnosti usluga informacijske i komunikacijske tehnologije

U okviru djelovanja laboratorija oblikovat će se modeli za poboljšanje i/ili pristupačnosti ICT usluga i koji će se potvrditi kroz implementaciju na prototipovima različitih tipova aplikacija. Cilj je da postojeće ICT usluge budu dostupne i prihvatljive za korištenje osobama s fizičkim i/ili kognitivnim poteškoćama, kao i osobama starije životne dobi, bez potrebe za dodatnim specifičnim asistivnim alatima, tehnologijama ili uređajima. Ciljna tehnologija uključuje pokretne uređaje koji su svojim značajkama i performansama te cijenom dostupni većini korisnika i u širokoj su uporabi (poput pametnih telefona, tableta, phableta, pametnih nosivih uređaja.).

Istraživanja u području potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji

Implementacija rješenja za potpomognutu komunikaciju zasnovanih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji ima za cilj personaliziranu prilagodbu korisničkih sučelja i sadržaja usluga i aplikacija specifičnim potrebama korisnika, za što je nužno poznavanje konteksta i mogućnosti svakog pojedinog korisnika. Analizirat će se navike i korištenje aplikacija od strane korisnika na temelju čega će se zaključivati o kontekstu pojedinog korisnika te prema tome predviđati i prilagođavati potrebne funkcionalnosti. Istraživat će se mogućnosti primjene informacijsko komunikacijskih rješenja za učenje i zabavu ali i učenje kroz zabavu (ozbiljne igre). Razvijat će se inovativni alati zasnovani na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji za umreženu komunikaciju zasnovanu na grafičkim simbolima te za edukaciju primjenom koncepta ozbiljnih igara. Istraživanja će obuhvatiti tehnološka rješenja za učinkovitu onsite i online edukaciju o metodici i pomagalima za potpomognutu komunikaciju.

Primjena koncepta platforme kolektivne svjesnosti za održivost i socijalne inovacije

Analizirat će se mogućnosti društvenih mreža koje će se koristiti za širenje svijesti o problemima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama te povezivanje svih dionika u društvu radi lakše integracije osoba, dodatnih edukacija, razvoja vještina i razmjene iskustava. Posebno će se baviti omogućavanjem potpomognute komunikacije u okviru društvenih mreža, korištenjem slikovnih simbola i govornih tehnologija. U svojem će radu istraživači Laboratorija ICT-AAC istraživati mogućnost primjene ovog koncepta za razvoj europske ICT platforme za potporu zapošljavanju osoba s invaliditetom te pripadnim alatima za komunikaciju, edukaciju i svakodnevnu podršku.

Problemi privatnosti osoba sa složenim komunikacijskim potrebama

Posebna pozornost obratit će se na problem zaštite podataka osoba sa složenim komunikacijskim potrebama u digitalnom okruženju. Obzirom da podaci o potrebnoj prilagodbi sučelja i funkcionalnosti informacijskih usluga u velikoj mjeri odražavaju medicinske podatke o pojedinom korisniku, takvi podaci smatrat će se sigurnosno kritičnima u kontekstu smjernica Europske unije o e-privatnosti te će se kao takvi analizirati i poduzet će se predviđene mjere zaštite takvih podataka.

Praćenje trendova i najnovijih događaja vezanih uz asistivne tehnologije, pristupačnosti i e-inkluzije u regiji i svijetu

Praćenjem trendova u regiji i svijetu stvorit će se kapaciteti za istraživačke i tehničke funkcije laboratorija. Laboratorij će biti uključen u diseminacijske i prezentacijske događaje te aktivno sudjelovati na poboljšanju svijesti o potrebi i važnosti implementacije pristupačnih ICT rješenja i pravima osoba s invaliditetom. Svoje će rezultate prezentirati na znanstvenim i stručnim skupovima i u časopisima.

Proširivanje i poboljšanje edukacijskih aktivnosti

Članovi laboratorija već su uključeni u razne komponente preddiplomskog i diplomskog studija. Formiranje laboratorija omogućit će intenzivniju komunikaciju i koordinaciju članova, povezivanje istraživačkih aktivnosti i rezultata u nastavni kurikulum i aktivno uključivanje studenata svih razina studija u istraživanje.