Iva Topolovac, mag. ing.


Iva Topolovac rođena je 18. svibnja 1994. u Zagrebu (Hrvatska). Svoje srednjoškolsko obrazovanje završila je 2013. godine u XV. gimnaziji u Zagrebu. Iste godine upisala je preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 2017. godine stekla je svoju prvostupničku diplomu nakon obrane završnog rada pod nazivom „Aplikacija za učenje uzročno-posljedične veze za osobe s višestrukim teškoćama“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Car. Svoju edukaciju nastavila je upisom na diplomski studijski program „Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi“ te je na istome diplomirala 2019. godine obranivši diplomski rad „Implementacija sustava za preporučivanje stručnjaka“, pod mentorstvom doc. dr. sc. Marka Jurčevića. Od studenog 2018. godine do rujna 2019. godine radila je kao zavodska suradnica na Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja. Na Zavodu za telekomunikacije kao zavodska suradnica radi od prosinca 2019. godine.