Doc. dr. sc. Martina Antonić


Martina Antonić (r. Marjanović) je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu gdje radi na Zavodu za telekomunikacije. Na istom fakultetu diplomirala je 2013., a doktorirala 2018. godine na temu „Energy-efficient mobile crowdsensing in the Internet of Things domain“ za koju je nagrađena Srebrnom plaketom „Josip Lončar” za naročito uspješnu doktorsku disertaciju. U zimskom semestru ak. god. 2012./2013. bila je 6 mjeseci na studentskoj razmjeni u sklopu programa Erasmus na Tehničkom sveučilištu u Beču (Technische Universität Wien). Istraživački interesi su joj usmjereni na Internet stvari i obradu velikih količina podataka u području skupnog opažanja okoline u pokretu (engl. Mobile Crowdsensing). Također, bavi se i primjenom usluga iz područja Interneta stvari za razvoj inovativnih rješenja za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama i ostalim teškoćama. Sudjeluje kao istraživač i suradnik na znanstvenim i stručnim projektima. Objavila je više od 15 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih konferencija. Član je udruga IEEE i IEEE Young Professionals.

Popis radova sa stranice CROSBI možete pogledati u nastavku.